⛔️پژوهش تکراری انجام ندهیم⛔️

👈دسترسی آسانتر طلاب و پژوهشگران به نیازسنجی‌های تولید شده دردانش‌های حوزوی فراهم شد.

⭐️اولویت‌های پژوهشی دانش‌های حوزوی در پایگاه اطلاع‌رسانی نیازها و اولویت‌های پژوهشی به آدرس زیر ارایه شده است.

http://rp.ismc.ir

  • فایل این آثار به تفکیک موضوعات نیز در قالب pdf در ذیل ارائه می شود.
  • اولویت‌های پژوهشی ادبیات داستانی در حوزۀ دین؛
  • اولویت‌های پژوهشی مناسبات دین و روان‌شناسی؛
  • اولویت‌های پژوهشی تفسیر و علوم قرآن؛
  • اولویت‌های پژوهشی دانش فقه؛
  • اولویت‌های پژوهشی اقتصاد اسلامی؛
  • اولویت‌های پژوهشی نظام تعلیم و تربیت حوزه علمیه؛
  • اولویت های پژوهشی فقه سیاسی؛
  • اولویت های پژوهشی دانش اصول فقه؛
  • اولویت های پژوهشی علوم و معارف حدیث.