ردیف عنوان لینک
1 مرکز اطلاع رسانی منطقه ای https://ricest.ac.ir
2 سایت آینده بان www.ayandeban.ir
3 نمایه مطبوعات http://www.irannamaye.ir
4 پرتال نشریات علمی کشور https://journalportal.msrt.ir
5 کتابشناسی ملی ایران http://opac.nlai.ir
6 نشریات کشور مگ ایران www.magiran.com
7 پایگاه کتابخانه های ایران Lib.ir
8 مجلات حوزوی علمی پژوهشی https://b2n.ir/088533
9 کتابخانه دیجیتال سادات http://libportal.dte.ir
10 پرس لاین https://porsline.ir
11 استناد دهی - پژوهیار https://cite.pajoohyar.ir
12 واژه یاب https://www.vajehyab.com
13 موسسه آینده پژوهی http://www.iiwfs.com
14 خانه کتاب www.ketab.ir
15 پایان نامه های حوزه خراسان https://www.hozehkh.com/theses
16 پایان نامه های حوزه قم http://dl.islamicdoc.com/faces/home.jspx
17 اصطلاح نامه های اسلامی https://thesaurus.isca.ac.ir/
18 اندیشوران حوزه http://www.andishvaran.ir
19 پرتال قرآن نور https://quran.inoor.ir
20 پرتال تاریخ نور https://tarikh.inoor.ir
21 پرتال احادیث نور https://hadith.inoor.ir/fa/home
22 ابزارهای اینترنتی نور https://www.noorsoft.org/fa/content/View/12707